Rozpis

ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ – Hanácká oblast/Olomoucký Kraj
sekce orientačního běhu

7. závod Hanáckého žebříčku podzim a
závod veřejný v orientačním běhu na klasické trati, rankingový koeficient 1,0

Závod proběhne pod záštitou starosty obce Kladky pana ing. Josefa Hofmana

PODZIMNÍ KOTÁR 2014

Pořadatelský orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu – Hanácká oblast/ Olomoucký kraj

Datum konání
28. října 2014

Centrum závodu
Ošíkov – Penzion U SEDLÁKA – hala bývalé pily a přilehlé terasy GPS: 49°39’18.720″N 16°49’9.120″E

Pořadatelský subjekt
Klub orientačního běhu Konice
ředitel                   Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí    Josef Procházka R2
stavitel tratí          Václav Navrátil R3

Předpokládané časy
Dle Soutěžního řádu soutěží HO v OB klasická trať

Kategorie
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C,  D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C
DH10N (smajlíková trať), HDR (děti s doprovodem na smajlíkové trati), P (příchozí začátečníci), T (tréninková trať 4-5 km)

Přihlášky
Využívejte informační systém ČSOS – ORIS.
Výjimečně e-mailem na adresu ředitele závodu. Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply!!
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 22. října 2014, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Vklady
žactvo, H65C, P, T                                             50,- Kč                  80,- Kč (zvýšený)
ostatní                                                                  80,- Kč                   120,- Kč (zvýšený)
veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu u KB Prostějov, číslo 14336701/0100, vs. 2810XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře.

Prezentace
28. října 2014 do 10.30 hodin v centru závodu

Mapa
1:10 000, ekv. 5 m, autor Bohumil Háj a Petr Matula. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén
Kopcovitý s hlubokými údolími, dobře průběžný, hustá síť komunikací, porostově pestrý.

Časový program
10.30     ukončení prezentace
11.00     zahájení startu
14.00     předpokládané uzavření cíle
14.00     předpokládané vyhlášení výsledků

Vzdálenosti
Parkoviště – centrum                        do 300 metrů
Centrum – start                                  do 750 metrů

Upozornění
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Trať DH10N a HDR je jednoduchá trať určená pro nejmladší začátečníky. V orientaci jim pomáhají smajlíci.
Tratě D,H10C jsou normální tratě (bez smajlíků) a nebude na ně připuštěn doprovod.
Pro závodníky s doprovodem je určena trať HDR.
Trať P je určena pro začátečníky, pro pokročilé (i registrované) je určena tréninková trať T.

Ražení
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,– Kč.

Informace
www.kotar.kobkon.cz
Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty
Písemné proti vkladu 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu.

Předpis
Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS.

Občerstvení
Zajišťuje personál penzionu, který bude mimo restauraci provozovat i bufet – pivo, limo, klobásy a jiné místní speciality.

Rozpis byl schválen předsedou SK HO 29. září  2014

V Konici 29. září 2014

Josef Procházka                                                                                 Miroslav Hlava
hlavní rozhodčí                                                                                   ředitel závodu